Studijski program

Normativnim aktima Visoke poslovno tehničke škole Doboj uređuju se pravila organizacije i studiranja, te se obezbjeđuje poštovanje standarda kvaliteta evropskog sistema vrijednosti na postulatima Bolonjskog procesa reforme visokog obrazovanja.

Visoka poslovno tehnička škola Doboj organizuje prvi ciklus akademskih studija u trajanju od tri i četiri godine.
Nastavni proces je usmjeren prema studentu, moderno koncipiran po uzoru na najbolje svjetske visokoškolske ustanove. Primjenjuje se mentorski sistem rada, profesori su putem e-maila i/ ili telefona stalno dostupni studentima za sve vrste konsultacija, pitanja i sugestija.

Za školsku 2023/24 godinu predviđeni su sledeći studijski programi:
- Poslovna ekonomija 180 i 240 ECTS bodova
- Tehnički menadžment 180 i 240 ECTS bodova
- Bezbjednosni menadžment 180 i 240 ECTS bodova
- Računarstvo i informatika 240 ECTS bodova.


Studijski programi se izvode u trajanju od tri i četiri godine, odnosno 6 i 8 semestara. Nastavni predmeti na svim studijskom programima su jednosemestralni.
Licu koje završi prvi ciklus osnovnih akademskih studija (Bachelor stepen), 180 ili 240 ECTS bodova, Škola izdaje diplomu i to lice stiče visoku stručnu spremu.

Stručni naziv koji se stiče je:
• Diplomirani ekonomista - 180 ECTS bodova
• Diplomirani ekonomista - 240 ECTS bodova
• Diplomirani inženjer mašinstva za organizaciju proizvodnje - 180 ECTS bodova
• Diplomirani inženjer mašinstva za organizaciju proizvodnje - 240 ECTS bodova
• Diplomirani menadžer bezbjednosti- 180 ECTS bodova
• Diplomirani menadžer bezbjednosti- 240 ECTS bodova
• Diplomirani inženjer računarstva i informatike - 240 ECTS bodova.