Nastavno osoblje
Odgovorni nastavnici u zimskom semestru u školskoj 2020/21.godini:

Poslovna ekonomija – 180 i 240 ECTS

Prva godina 1. Semestar:
1.Osnove poslovne ekonomije I – Profesor visoke škole dr Dragan Janjušić
2.Poslovna matematika – Prof. dr Nebojša Ralević, asistent Aleksandar Kršić ma
3.Poslovna informatika - Profesor visoke škole dr Petar Milić
4.Sociologija poslovanja – Prof. dr Srđan Milašinović,
5.Poslovno računovodstvo I – Prof. dr Dragan Vukasović,

Druga godina 3. Semestar:
1.Osnove marketinga – Profesor visoke škole dr Milan Tadić,
2.Ekonomika preduzeća – Profesor visoke škole dr Dragan Janjušić, asistent profesor visoke škole dr Milan Tadić
3.Poslovne komunikacije – Profesor visoke škole dr Jasminka Ahmetašević
4.Upravljanje i kontrola troškova – Prof. dr Dragan Vukasović
5.Poslovni engleski jezik II – Nastavnik engleskog jezika Mladen Radulović

Treća godina 5. Semestar:
1.Međunarodna ekonomija – Profesor visoke škole dr Darko Vaselić
2.Poslovna logistika – Profesor visoke škole dr Slobodan Živkucin
3.Strategijski menadžment –Profesor dr Dejan Gligović
4.Upravljanje projektima – Profesor dr Dejan Gligović, asistent profesor visoke škole dr Milan Tadić
5.Poslovni engleski jezik III - Nastavnik engleskog jezika Mladen Radulović

Poslovna ekonomija – 240 ECTS

Četvrta godina 7. Semestar:
1.Preduzetništvo i upravljanje malim i srednjim preduzećima– Prof. visoke škole dr Dragan Janjušić
2.Metodologija naučnog istraživanja – Prof.dr Srđan Milašinović
3.Organizaciono ponašanje - profesor dr Dejan Gligović, asistent profesor visoke škole dr Jasminka Ahmetašević
4.Menadžment javnog sektora – Doc. dr Ladin Gostimirović

Tehnički menadžment – 180 i 240 ECTS

Prva godina 1. Semestar:
1.Matematika 1 – Prof. dr Nebojša Ralević, asist. Aleksandar Kršić ma
2.Tehničko crtanje i nacrtna geometrija – Prof. visoke škole dr Milorad Poljašević, profesor visoke škole dr Vlastimir Pejić
3.Informatika – Profesor visoke škole dr Petar Milić,
4.Sociologija poslovanja – prof. dr Srđan Milašinović,
5.Osnove ekonomije – profesor visoke škole dr Dragan Janjušić

Druga godina 3. Semestar:
1.Mašinski materijali – profesor visoke škole Milorad Poljašević, asistent profesor visoke škole dr Slobodan Manojlović
2.Logistika proizvodnje- Prof. visoke škole dr Slobodan Živkucin
3.Poslovne komunikacije – Profesor visoke škole dr Jasminka Ahmetašević
4.Mjerenja u industriji – Profesor visoke škole dr Saša Đekić,
5.Engleski jezik za tehničke nauke II - Nastavnik engleskog jezika Mladen Radulović

Treća godina 5. Semestar:
1. Mašinske konstrukcije – Profesor visoke škole dr Milorad Poljašević, asistent profesor visoke škole dr Vlastimir Pejić
2.Fleksibilna proizvodnja – Profesor visoke škole dr Vlastimir Pejić
3.Automatika i automatizacija u proizvodnji– profesor visoke škole dr Milorad Poljašević, prof. visoke škole dr Slobodan Manojlović,
4.Projektni menadžment – Prof. dr Dejan Gligović, asistent prof.visoke škole dr Milan Tadić
5.Engleski jezik za tehničke nauke III - nastavnik engleskog jezika Mladen Radulović

Tehnički menadžment – 240 ECTS

Četvrta godina 7. Semestar:
1.Projektovanje komponenti sklopova i mehanizama –Profesor visoke škole dr Slobodan Manojlović
2.Proizvodne tehnologije – Profesor visoke škole dr Milorad Poljašević, asistent prof.visoke škole dr Vlastimir Pejić,
3.Električne mašine, instalacije i postrojenja - Profesor visoke škole dr Saša Đekić,
4.Pneumatika i hidraulika – Profesor visoke škole dr Slobodan Manojlović

Bezbjednosni menadžment – 180 i 240 ECTS:

Prva godina 1. Semestar:
1.Sociologija – Profesor dr Srđan Milašinović,
2.Uvod u pravo – Profesor visoke škole dr Jagoda Nedić
3.Ekonomske osnove bezbjednosti – Profesor visoke škole dr Dragan Janjušić, asistent prof.visoke škole dr Milan Tadić
4.Osnovi bezbjednosti – Prof. visoke škole dr Zoran Kovačević,
5.Odnosi s javnošću – Profesor visoke škole dr Jasminka Ahmetašević

Druga godina 3. Semestar:
1.Teorija kriza i konflikata – Profesor dr Srđan Milašinović,
2.Krivično – procesno pravo – Prof. visoke škole dr Rusmir Kozarić i profesor visoke škole dr Milanko Aladžić
3.Uporedni modeli bezbjednosne zaštite lica i imovine – Profesor dr Siniša Đukić,
4.Specijalno fizičko vaspitanje kao aspekt bezbjednosti 1 – Doc. dr Veselin Bunčić
5.Organizovani kriminalitet – Profesor dr Siniša Đukić, asistent Željko Kršić

Treća godina 5. Semestar:
1.Međunarodna bezbjednost - Profesor visoke škole dr Radislav Jovičić, asistent Željko Kršić
2. Privatna bezbjednost- Profesor visoke škole dr Radislav Jovičić
3.Kriminalistička taktika- Profesor visoke škole dr Branko Mandić
4. Specijalno fizičko vaspitanje kao aspekt bezbjednosti 2 – Doc. dr Veselin Bunčić
5.Obezbjeđenje i zaštita ličnosti – Prof. visoke škole dr Zoran Kovačević, asistent Dražan Bojić ma

Bezbjednosni menadžment – 240 ECTS:

Četvrta godina 7. semestar:
1. Metodologija naučnog istraživanja – Profesor dr Srđan Milašinović
2. Ustavno pravo i zaštita ljudskih prava – Profesor dr Željko Todorović
3. Specijalno fizičko vaspitanje 3- Doc. dr Veselin Bunčić
4. Informatika – Profesor visoke škole dr Petar Milić

Računarstvo i informatika 240 ECTS

Prva godina 1. Semestar:

1.Matematika 1- Prof. dr Nebojša Ralević, asist. Aleksandar Kršić ma
2. Informatika- Profesor visoke škole dr Petar Milić,
3. Osnove računarstva I- Profesor visoke škole dr Samir Zildžić
4. Engleski jezik I- Nastavnik engleskog jezika Mladen Radulović

Druga godina 3. Semestar:
1.Napredno programiranje- Profesor visoke škole dr Samir Zildžić, asistent Saša Stanić ma
2.Osnove računarstva II- Profesor visoke škole dr Samir Zildžić
3.Baze podataka- Profesor visoke škole dr Petar Milić
4.Arhitektura računara- Profesor dr Kristijan Kuk

Treća godina 5. semestar:
1. Vještačka inteligencija- Profesor dr Kristijan Kuk
2. Osnove elektronike- Profesor visoke škole dr Saša Đekić,
3. Računarska grafika- Profesor dr Kristijan Kuk,
4. Poslovne komunikacije- Profesor visoke škole dr Jasminka Ahmetašević

Četvrta godina 7. semestar:
1. Programiranje internet aplikacija- Profesor visoke škole dr Petar Milić
2. Sistemsko programiranje - Profesor visoke škole dr Petar Milić
3. Internet tehnologije i programiranje – Profesor visoke škole dr Petar Milić, asistent Saša Stanić ma
4. Projektni menadžment - Profesor dr Dejan Gligović, asistent dr Milan Tadić