Adresa

Visoka Poslovno Tehnička Škola Doboj

Ozrenskih srpskih brigada br. 5A Doboj
74000 Doboj
Bosna i Hercegovina

www.vpts-doboj.info

  Direktor / Uprava

Tel: 00 387 (0)53 208 601
Email: direktor@vpts-doboj.info

  Sekretarijat

Tel: 00 387 (0)53 227 007
Email: sekretarijat@vpts-doboj.info

  Pravna služba

Tel: 00 387 (0)53 227 007
Email: pravna.sluzba@vpts-doboj.info

  Biblioteka

Tel: 00 387 (0)53 208 602
Email: biblioteka@vpts-doboj.info

  Finansijska služba

Tel: 00 387 (0)53 208 602
Email: finansijska.sluzba@vpts-doboj.info

  Studentska služba


Tel: 00 387 (0)53 208 600
Email: studentska.sluzba@vpts-doboj.info