Računarstvo i informatika - 240 ECTS

 I godina
 Zimski semestar 
  Naziv predmeta  Fond ECTS
  Matematika I 3+2 9
  Informatika 2+2 9
  Osnove računarstva 3+2 9
  Engleski jezik I 2+1 3
 Ukupno: 17 30
 Ljetnji semestar
  Naziv predmeta  Fond ECTS
  Matematika II 3+2 9
  Osnove programiranja 2+2 9
  Osnove elektrotehnike 3+2 9
  Engleski jezik II 1+2 3
 Ukupno: 17 30


 II godina
 Zimski semestar 
  Naziv predmeta  Fond ECTS
  Napredno programiranje 2+3 7
  Osnove računarstva II 3+2 8
  Baze podataka 2+2 7
  Arhitektura računara 3+2 8
 Ukupno: 19 30
 Ljetnji semestar
  Naziv predmeta  Fond ECTS
  Razvoj softvera 2+2 9
  Računarske mreže 2+3 9
  Izborni predmet I 3+2 6
  Izborni predmet II 3+2 6
 Ukupno: 19 30

Napomena: Od četiri (4) ponuđena izobrna predmeta studenti u 4. semestru odabiru i upisuju u indeks dva (2) predmeta.
  Naziv izbornih predmeta
Operativni sistemi
Algoritmi i strukture podataka
Elektronsko poslovanje
Menadžment ljudskih resursa


 III godina
 Zimski semestar 
  Naziv predmeta  Fond ECTS
  Vještačka inteligencija 3+2 8
  CAD - račuanrom podržano konstruisanje 2+3 7
  Računarska grafika 2+2 8
  Poslovne komunikacije 2+2 7
 Ukupno: 18 30
 Ljetnji semestar
  Naziv predmeta  Fond ECTS
  Sigurnost I zaštita informacionih sistema 3+2 9
  Proizvodni menadžment 2+2 9
  Izborni predmet 3+2 6
  Izborni predmet 3+2 6
 Ukupno: 19 30

Napomena: Od četiri (4) ponuđena izborna predmeta studenti u 6. semestru odabiru i upisuju u indeks dva (2) predmeta.
  Naziv izbornih predmeta
 Objektno orjentisano programiranje 
 Elektronsko poslovanje
  Projektovanje informacionih sistema
 Programski jezici

 IV godina
 Zimski semestar 
  Naziv predmeta  Fond ECTS
  Programiranje internet aplikacija 2+3 8
  Sistemsko programiranje 2+2 7
  Internet tehnologije i programiranje 3+2 9
  Projektni menadžment 2+2 6
 Ukupno: 18 30
 Ljetnji semestar
  Naziv predmeta  Fond ECTS
  Web dizajn 2+2 6
  Organizacija proizvodnje 2+1 6
  Izborni predmet 3+2 6
  Izborni predmet 3+2 6
  Diplomski rad 5 6
 Ukupno: 22 30

Napomena: Od četiri (4) ponuđena izbornih predmeta studenti u 8. semestru odabiru i upisuju u indeks dva (2) predmeta.
  Naziv izbornih predmeta
Napredne softverske tehnologije
Interakcija čovjek-računar
Modeliranje i simulacija
Osnove elektrotehnike