Bezbjednosni menadžment - 180 i 240 ECTS

 I godina - 180 i 240 ECTS
 Zimski semestar 
  Naziv predmeta  Fond ECTS
 Sociologija 2+2 6
 Uvod u pravo 2+2 6
 Ekonomske osnove bezbjednosti 2+2 6
 Osnovi bezbjednosti 2+2 6
 Odnosi s javnošću 2+2 6
 Ukupno: 25 30
 Ljetnji semestar
  Naziv predmeta  Fond ECTS
 Socijalna patologija 2+2 7
 Uvod u menadžment 3+2 7
  Ekološka bezbjednost 2+2 7
 Krivično pravo 3+2 7
 Engleski jezik I 1+1 2
 Ukupno: 23 30


 II godina - 180 i 240 ECTS
 Zimski semestar 
  Naziv predmeta  Fond ECTS
 Teorija kriza i konflikta 2+2 7
 Krivično-procesno pravo 3+3 7
 Uporedni modeli bezbjednosne zaštite lica i imovine 2+2 6
 Specijalno fizičko vaspitanje kao aspekt bezbjednosti 2+2 4
 Organizovani kriminalitet 2+2 6
 Ukupno: 25 30
 Ljetnji semestar
  Naziv predmeta  Fond ECTS
 Kriminalistika 2+2 7
 Sistemi bezbjednosti 2+2 7
  Bezbjednost u sportu 2+2 6
 Izborni predmet I 2+2 5
 Izborni predmet II 2+2 5
 Ukupno: 24 30

Napomena: Od pet (5) ponuđena izobrna predmeta studenti u 4. semestru odaviru i upisuju u indeks dva (2) predmeta.
  Naziv izbornih predmeta
 Engleski jezik II
 Psihologija sa psihologijom kriminala
 Osiguranje imovine I lica
 Sistemi fizičko tehničke zaštite
 Elektronsko poslovanje


 III godina - 180 ECTS
 Zimski semestar 
  Naziv predmeta  Fond ECTS
 Strategijski menadžment 2+2 6
 Privatna bezbjednost 2+2 6
 Bezbjednosni menadžment 3+2 6
 Specijalno fizičko vaspitanje kao aspekt bezbjednosti II 2+2 6
 Obezbjeđenje i zaštita ličnosti  2+2 6
 Ukupno: 24 30
 Ljetnji semestar
  Naziv predmeta  Fond ECTS
 Kriminalistička taktika 3+2 5
  Izborni predmet III 2+2 6
  Izborni predmet IV 2+2 6
  Izborni predmet V 2+2 6
 Završni rad trogodišnjeg studija 7+0 7
 Ukupno: 24 30

Napomena: Od pet (5) ponuđena izborna predmeta studenti u 6. semestru odabiru i upisuju u indeks tri (3) predmeta.
  Naziv izbornih predmeta
 Teorija države I prava
 Uvod u pravo EU
  Međunarodna bezbjednost
 Energetska bezbjednost
 Upravljanje rizicima u osiguranju
 Organizacija i poslovi policije 

 III godina - 240 ECTS
 Zimski semestar 
  Naziv predmeta  Fond ECTS
 Strategijski menadžment 2+2 6
 Privatna bezbjednost  2+2 6
 Bezbjednosni menadžment 3+2 6
 Specijalno fizičko vaspitanje kao aspekt bezbjednosti II 2+2 6
 Obezbjeđenje i zaštita ličnosti  2+2 6
 Ukupno: 24 30
 Ljetnji semestar
  Naziv predmeta  Fond ECTS
 Kriminalistička taktika 3+2 5
  Izborni predmet III 2+2 6
  Izborni predmet IV 2+2 6
  Izborni predmet V 2+2 6
 Krizni menadžment  2+2 7
 Ukupno: 22 30

Napomena: Od pet (5) ponuđena izborna predmeta studenti u 6. semestru odabiru i upisuju u indeks tri (3) predmeta.
  Naziv izbornih predmeta
 Teorija države I prava
  Međunarodna bezbjednost
  Uvod u pravo EU
 Energetska bezbjednost
 Upravljanje rizicima u osiguranju
 Organizacija i poslovi policije 

USLOVI ZA UPIS NA ČETVRTU GODINU STUDIJA
U četvrtu godinu studija se mogu upisati:
-studenti koji su završili prvi ciklus studija u trogodišnjem trajanju (180 ECTS bodova) sa ili bez obaveze polaganja dodatnih ispita a sve u skladu sa Zakonom i aktima VPTŠ;
- studenti koji nisu završili prvi ciklus studija u trajanju od tri godine se mogu upisati na četvrtu godinu u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju i u skladu sa aktima Škole.

NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA ČETVRTU GODINU
STUDIJSKI PROGRAM: BEZBJEDNOSNI MENADŽMENT

 IV godina - 240 ECTS
 Zimski semestar 
  Naziv predmeta  Fond ECTS
  Kriminalistička metodika 2+2 8
  Ustavno pravo I zaštita ljudskih prava 2+2 8
  Specijalno fizičko vaspitanje kao aspekt bezbjednosti III 2+2 7
  Informatika 2+2 7
 Ukupno: 24 30
 Ljetnji semestar
  Naziv predmeta  Fond ECTS
  Metodologija naučnog istraživanja 3+2 8
  Izborni predmet 6 3+2 6
  Izborni predmet 7 3+2 6
  Završni rad četverogodišnjeg studija 0 10
 Ukupno: 20 30

Napomena: Od dva (2) ponuđena izborna predmeta studenti u 8. semestru odabiru i upisuju u indeks jedan (1) predmet.
  Naziv izbornih predmeta
Međunarodna policijska saradnja
Industrijska bezbjednost
Bezbjednost podataka i informacija
Kriminologija
Osnovi forenzike