O B A V J E Š T E N J E

Komisija za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj je utvrdila da je Visoka poslovno tehnička škola Doboj ispunila uslove za izdavanje rješenja o akreditaciji.

Pogledaj detaljan izvještaj komisijeObavještenje
Datum: 21.02.2024.

Objavljeni su termini predavanja za ljetni semestar, akademska 2023/24. godine.
Međunarodna Naučna Konferencija za studente SKEI 2024
Datum: 20.02.2024.

Međunarodna Naučna Konferencija za studente, koju 18. aprila 2024. godine organizuje Univerzitet Novo Mesto ( Slovenija)- Fakultet ekonomije i informatike, pruža mogućnost studentima da prezentuju rezultate svog istraživačkog rada u međunarodnom okruženju. Konferencija ima za cilj da istraži trenutno stanje razvoja naučnih oblasti menadžmenta i biznisa sa fokusom na ekonomiju, marketing, upravljanje poslovnim procesima, ljudskim resursima, kvalitetom, upravljanje zdravstvenom njegom, menadžment okoliša kao i informatiku.
 
Teme konferencije su
 1. Ekonomija i globalizacija
 2. Marketnig
 3. Preduzetništvo
 4. Finansije i računovodstvo
 5. Poslovna informatika i Računarske nauke
 6. Poslovno pravo
 7. Menadžment ljudskim resursima
 8. Menadžment u edukaciji
 9. Menadžment u zdravstvenoj njezi
 10. Menadžment u sportu i turizmu
 11. Informacione tehnologije i Vještačka inteligencija
 12. Zelena tranzicija i Digitalna budućnost
 13. Menadžment okoliša i održivi razvoj
 
Radovi mogu biti napisani na svim jezicima bivše Jugoslavije, te na Njemačkom i Engleskom.
 
Rad može da ima samo dva autora (student i mentor). Svaki student može poslati samo jedan rad. 
 
Obavezno je da student učestvuje u izradi rada.
Molimo, ukoliko ste zainteresovani, da u što skorijem roku, a po mogućnosti do kraja februara, dostavite abstrakt rada, kako biste se prijavili na učešće u navedenoj konferenciji. 
 
Dodatne informacije se nalaze u PDF-u koji možete pronaći u prilogu.
 


Obavještenje
Datum: 30.01.2024.

Zakazani ispiti za 31.01.2024. godine pomjeraju se na 03.02.2024. godine iz sledećih predmeta;


- Sociologija poslovanja u 10 časova,


- Teorija kriza i konflikata u 10:30 časova,


- Metodologija naučnog istraživanja u 11 časova.
Obavještenje
Datum: 26.12.2023.

Objavljenje je raspored ispita za januarsko-februarski ispitni rok, akademska 2023/24 godina.
Obavještenje
Datum: 17.11.2023.

VPTŠ Doboj neće raditi zbog praznika 21. novembar (utorak) 2023. godine.
Obavještenje
Datum: 09.11.2023.

U četvrtak,  16.11.2023. godine sa početkom u 16:00 časova u prostorijama Visoke poslovno tehničke škole Doboj, održaće se predavanje na temu “Životna praksa koja vodi uspjehu ”.


Izlagač, gospodin Izudin Ahmetlić, čovjek naučen na ozbiljna poslovna opterećenja i visok nivo odgovornosti, na ovom će predavanju otkriti koje su to tajne uspjeha njegove kompaniije i koliko je važno obrazovanje i odgoj za pravljenje pobjedničkih timova u poslovanju.


Pozivamo studente i sve zaintresovane da prisustvuju ovom predavanju.
Obavještenje
Datum: 24.10.2023.

Predavanje iz predmeta Ekonomika preduzeća i Osnove marketinga, pomjera se sa 24.10. na  27.10.2023. godine.
Obavještenje
Datum: 18.10.2023.

Odgađa se predavanje iz predmeta Poslovne komunikacije, zakazano za 18.10.2023. godine u 14. časova.
Obavještenje
Datum: 16.10.2023.

Odgađa se predavanje iz predmeta Mašinske konstrukcije, zakazano za 16.10.2023. godine u 15. časova.
Obavještenje
Datum: 12.10.2023.

Vježbe iz predmeta Specijalno fizičko vaspitanje, kao aspekt bezbjednosti, 1. 2. i 3. održavaće se u Karate klubu "Sloga" Doboj, koji se nalazi kod tržnog centra Slavuljica Doboj.
Obavještenje
Datum: 04.10.2023.

Odgađa se predavanje iz predemeta Ekonomika preduzeća, zakazano za 04.10.2023. godine u 16. časova.
Obavještenje
Datum: 28.09.2023.

Objavljeni su termini predavanja za zimski semestar, akademske 2023/24. godine.
Obavještenje
Datum: 24.08.2023.

Objevljen je raspored ispita, septembarski ispitni rok, akademska 2022/23. godina.
Poziv za dostavljanje završnih radova časopisu Finrar
Datum: 13.06.2023.

"Poštovani studenti i diplomci,

Naučno-stručni časopis Saveza računovođa i revizora Republike Srpske „FINRAR“  objavio je Poziv za dostavljanje završnih radova iz oblasti računovodstva, revizije i finansija.

Na Poziv za dostavljanje završnih radova mogu se prijaviti sva lica koja su uspješno odbranila diplomski rad na četvorogodišnjem studiju. Cilj ovog poziva je podizanje svijesti o značaju akademskih i stručnih radova, a autori najkvalitetnijih radova biće adekvatno nagrađeni.

Ukoliko ste zainteresovani da se vaš diplomski rad nađe u konkurenciji sa drugim radovima za objavu u  časopisu „FINRAR“ i da bude novčano nagrađen, VPTŠ Doboj vas poziva da se prijavite na ovaj Poziv. Uputstva za prijavu i sve dodatne informacije date su u samom Pozivu za dostavljanje završnih radova."

PDF možete da preuzmete putem linka: https://vptsdoboj-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/sekretarijat_vpts-doboj_info/EY6NAJ870W5Lj9J_45sB4VQBpax2i3W6L3rPl9-HCFoPfw?e=LqMcen
Obavještenje
Datum: 31.05.2023.

Objavljen je raspored ispita, za junsko/julski ispitni rok, akademska 2022/23. godina.
Obavještenje
Datum: 05.05.2023.

VPTŠ Doboj neće raditi zbog praznika 9. maj (utorak) 2023. godine.
Obavještenje
Datum: 28.04.2023.

VPTŠ Doboj neće raditi zbog praznika 1. i 2. maj (ponedeljak-utorak) 2023. godine.
Obavještenje
Datum: 13.04.2023.

VPTŠ Doboj neće raditi zbog praznika 14, 15. i 17. april (petak, subota, ponedeljak).
Obavještenje
Datum: 03.04.2023.

Predavanje iz predmeta Metodologija naučnog istraživanja, održaće se 04.04.2023. godine u 17. časova.
Obavještenje
Datum: 27.03.2023.

Odgađa se predavanje iz predmeta Sistemi bezbjednosti, zakazano za 27.03.2023. godine u 17. časova.