O B A V J E Š T E N J E

Komisija za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj je utvrdila da je Visoka poslovno tehnička škola Doboj ispunila uslove za izdavanje rješenja o akreditaciji.

Pogledaj detaljan izvještaj komisijeObavještenje
Datum: 13.06.2024.

Univerzitet u Novom Mestu

Pozivamo vas da učestvujete na međunarodnoj ljetnoj školi 2024

POSLOVNE MOGUĆNOSTI U GLOKALNOM OKRUŽENJU

Od 3. juna do 5. jula 2024


LJETNA ŠKOLA -
POSLOVNE MOGUĆNOSTI U GLOCAL ARMORU

Ljetne škole studentima pružaju kvalitetno međunarodno iskustvo u okviru koncepta internacionalizacije. Sastaju se sa stranim studentima i predavačima, sa kojima razvijaju ideje i produbljuju svoja znanja u određenoj oblasti tokom cijele sedmice.

Ljetnim školama povećavamo uključivanje univerziteta i fakulteta u lokalno i međunarodno okruženje. Ljetne škole namijenjene su studentima koji žele unaprijediti svoju zapošljivost sticanjem kompetencija u oblasti prepoznavanja poslovnih prilika u lokalnom, regionalnom i globalnom okruženju, gdje će vrijednosti koje podržavaju lokalnu samodovoljnost i brigu o prirodnom razvoju biti na prvom mjestu. prije, dok u isto vrijeme iskorištava prednosti globalizacije.


Sadržajem letnje škole želimo da doprinesemo prvenstveno razvoju sledećih kompetencija:


 • poznavanje i razumijevanje procesa traženja i identifikacije poslovnih prilika i sposobnost njihovog korištenja u praksi;
 • poznavanje i razumijevanje mehanizama za identifikaciju potencijalnih mogućnosti;
 • znanje i kompetentnost za sprovođenje istraživanja tržišta;
 • poznavanje i razumijevanje procesa evaluacije poslovnih ideja, njihovih karakteristika i mogućnosti za uspjeh na tržištu;
 • sposobnost da se poslovna ideja na kvalitetan način predstavi domaćoj i međunarodnoj javnosti (komunikacijske vještine).

Obaveze studenata i nastavnika:


 • aktivno učešće na predavanjima i radionicama,
 • posjeta lokalnim preduzećima i kulturnim atrakcijama,
 • priprema i javno predstavljanje poslovne ideje,
 • dostavljanje poslovnog plana (izrađenog prema šemi).

Mjesto:
Univerzitet u Novom mestu, Fakultet ekonomije i informatike, Na Loko 2, 8000 Novo mesto

Jezik konferencije:
Svi jezici republika bivše Jugoslavije, engleski.

Učesnici:
Tri (3) studenta svakog fakulteta.


Važni datumi:
  17/06/2024 – prijava
  25.06.2024. – završni program ljetne škole
  30. jun 2024. – prijem studenata iz partnerskih institucija
  1.-5. 7. 2024 – ljetna škola


Troškovi:
Smještaj i hrana su osigurani za vrijeme trajanja konferencije. Studenti/mentori ili sami fakulteti pokrivaju troškove prevoza i troškove ulaza na kulturne atrakcije (cca. 60–80 €).

Informacije:
Sve informacije o letnjoj školi možete dobiti na Univerzitetu u Novom mestu, Fakultetu ekonomije i informatike, Na Loko 2, 8000 Novo mesto i na e-mail adresi malci.grivec@uni-nm.si.
Obavještenje
Datum: 30.05.2024.

Na osnovu člana 8. Zakona o visokom obrazovanju ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 67/20) i člana 51. Statuta Visoke poslovno tehničke škole, Direktor Visoke škole raspisuje


KONKURS ZA UPISstudenata na osnovnim akademskim diplomskim studijama u školskoj 2024/25. godini na sljedećim studijskim programima:


 1. POSLOVNA EKONOMIJA
  • Diplomirani ekonomista 180 ECTS - poslovna ekonomija
  • Diplomirani ekonomista 240 ECTS bodova - poslovna ekonomija
 2. TEHNIČKI MENADŽMENT
  • Diplomirani inženjer mašinstva za organizaciju proizvodnje - 180 ECTS bodova
  • Diplomirani inženjer mašinstva za organizaciju proizvodnje - 240 ECTS bodova
 3. BEZBJEDNOSNI MENADŽMENT
  1. Diplomirani menadžer bezbjednosti - 180 ECTS bodova
  2. Diplomirani menadžer bezbjednosti - 240 ECTS bodova
 4. RAČUNARSTVO I INFORMATIKA
  1. Diplomirani inženjer računarstva i informatike - 240 ECTS bodova

Dokumenta potrebna za upis su:


 1. Diploma o završenoj srednjoj četverogodišnjoj školi (original ili ovjerena koija),
 2. Svjedočanstva svih završenih razreda srednje škole (original ili ovjerena kopija),
 3. Rješenje o nostrifikaciji diplome srednje škole završene u inostranstvu,
 4. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija)
 5. Za lica koja si promjenila prezime vjenčani list,
 6. Dvije fotografije,

Kandidati koji se prijave za upis na I godinu studija obavezni su da polažu kvalifikacioni ispit koji obuhvata znanja iz opšte kulture i programskih sadržaja srednjeg obrazovanja.


Troškove školovanja student može uplatiti:


 • u više rata,
 • putem studentskog kredita kod komercijalnih banaka.

Konkurs ostaje otvoren do 30.9.2024.godine. Dokumentacija potrebna za upis može se predati u prostorijama Visoke škole svakog radnog dana u periodu od 0900-1500
Obavještenje
Datum: 30.05.2024.

Obavještavaju se studenti da je Upravni odbor škole, na svojoj sjednici održanoj dana 20.2.2024.godine donio je sledeću odluku


 


Školarina za školsku 2024/25. iznosi:


· 2.500KM za studijski program Poslovna ekonomija;


· 2.700KM za studijski program Tehnički menadžment;


· 3.100KM za studijski program Bezbjednosni menadžment;


· 2.800KM za studijski program Računarstvo i informatika;


 


Naknada za ovjeru zimskog i letnjeg semestra iznosi 100,00KM.


Student škole koji nije izmirio svoje finansijske obaveze shodno Odluci Upravnog odbora i drugih akata Škole, ne može dobiti Uvjerenje o položenim ispitima, niti ovjeren Nastavni plan i program po kome je polagao ispite, dok te obaveze ne izmiri. Student može dobiti jedino potvrdu da je redovan student Škole, kako bi ostvario određena lična prava (pravo na zdravstvenu zaštitu, stipendiju, oslobađanje plaćanja taksi i poreza i sl.).


Učenici koji su sva četiri razreda srednje škole završili sa odličnim uspjehom oslobađaju se dijela školarine u visini od 50% od ukupnog iznosa školarina za svaku godinu studija na studijskom programu koji upisuju.


Preostali dio školarine do visine školarine student je dužan da plati u cjelosti.


Ova odluka odnosi se na studente koji upisuju prvu godinu studija akademske 2024/25.


 


Doboj, 22.4.2024.godine
Obavještenje
Datum: 28.05.2024.

Objavljen je raspored ispita za junsko-julski ispitni rok, akademska 2023/24. godina.
Obavještenje
Datum: 24.05.2024.

Odgađa se predavanje zakazano za 25.05.2024. godine iz sledećih predmeta;


- Matematika-II,


- Statistika,


- Poslovna statistika.
Obavještenje
Datum: 07.05.2024.

VPTŠ Doboj neće raditi zbog praznika 9. maj (četvrtak).
Obavještenje
Datum: 23.04.2024.

VPTŠ Doboj neće raditi zbog praznika 1. i 2. maj (srijda,četvrtak), 3, 4. i 6. maj (petak, subota, ponedeljak).
Obavještenje
Datum: 19.04.2023.

Predavanje iz predmeta Kriminalistika, održaće se 20.04.2024. godine u 09:00h.
Obavještenje
Datum: 18.04.2024.

Ispiti iz predmeta Osnove računarstva II, zakazan za 19.04., pomjera se na 26.04.2024. godine u 17:30h.


Ispit iz predmeta Osnove računarstva I, zakazan za 20.04., pomjera se na 27.04.2024. godine u 10:00h.
Obavještenje
Datum: 18.04.2024.

Predavanje iz predmeta Računarske mreže, održaće se 26.04.2024. godine u 16:30h.
Obavještenje
Datum: 17.04.2024.

Predavanja iz predmeta Poreski sitem i primjena, održaće se 19.04.2024. godine u 16. časova.
Obavještenje
Datum: 12.04.2024.

Visoka poslovno tehnička škola Doboj ispunila je sve zakonske obaveze vezane za postupak reakreditacije koji je još u toku, a Agencija za visoko obrazovanje Republike Srpske dostaviće dopunsko rješenje kojim se rok važenja akreditacije produžava do okončanja postupka.


Na sajtu Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske u Registru akreditovanih visokoškolskih ustanova nalazi se podatak da je VPTŠ Doboj u postupku reakreditacije.


https://avors.org/index.php/sr/reg-lista-srp


Pravilnikom o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa propisano je da se rok važenja akreditacije produžava do donošenja rješenja kojim se postupak okončava.


Akreditacija Visoke poslovno tehničke škole Doboj ostaje na snazi do donošenja Konačnog rješenja o akreditaciji.
Obavještenje
Datum: 10.04.2024.

Odgađa se predavanje iz predmeta Poreski sitem i primjena, zakazano za 11.04.2024. godine
Obavještenje
Datum: 06.04.2024.

Ispiti zakazani za 10.4. pomjeraju se na 12.4.2024. iz sledećih predmeta;


- Organizovani kriminalitet, u 15h,


- Uporedi modeli bzbjednosne zaštite lica i imovine, u 15h,


- Međunarodna policijska saradnja, u 15h.
Obavještenje
Datum: 06.04.2024.

Kolokvijum iz predmeta Međunarodna policijska saradnja, održaće se 12.04.2024. u 16. časova.
Obavještenje
Datum: 06.04.2024.

Predavanje iz predmeta Uvod u menadžment i Osnove menadžmenta održaće se 09.04.2024. u 12. časova.
Obavještenje
Datum: 27.03.2024.

Odgađa se predavanje iz predmeta Poreski sistemi i primjena zakazano za 28.03.2024. u 16. časova.
Obavještenje
Datum: 27.03.2024.

Objavljen je raspored ispita, aprilski ispitni rok, akademska 2023/24 godina.
Promjena termina predavanja
Datum: 14.03.2024.

Dragi studenti,


termin predavanja iz predmeta Sigurnost i zaštita informacionih sistema (Računarstvo i informatika III) i Bezbjednost podataka i informacija (Bezbjednosni menadžment IV) se pomjera za utorak 19.03.2024. - 16:00 i to će biti u buduće stalni termin predavanja za ovaj predmet. Također predmet Objektno orjentisano programiranje (Računarstvo i informatika IV) se pomjera za 19.03.2024 - 17:00h i to će biti stalni terminu kojem će se održavati ovo predavanje.


Hvala
Obavještenje
Datum: 21.02.2024.

Objavljeni su termini predavanja za ljetni semestar, akademska 2023/24. godine.