Dokumenti

 

* NAPOMENA: Dokumenti su spremljeni u PDF formatu, te je za njihov pregled neophodno da na Vašem uređaju imate instaliranu podršku za pregled PDF dokumenata ( Acrobat reader, FoxPDF,...)

KONKURS za upis studenata na osnovnim akademskim diplomnskim studijima u školskoj 2024/25
  Datum: 15.05.2024.
KONKURS za izbor u zvanja profesora visoke škole i asistent 2024/25
  Datum: 15.05.2024.
KONKURS za izbor u zvanje profesor visoke škole
  Datum: 09.12.2021.
Javni konkurs za prijem kandidata na obuke iz oblasti metaloprerade u okviru projekta “VPTŠ DobojCentar izvrsnosti”
  Datum: 09.07.2021.
Konkurs za upis u školsku 2021/22
  Datum: 18.05.2017.
Konkurs za izbor u zvanje profesor visoke škole i asistent
  Datum: 17.05.2017.
Konkurs za upis u studijsku godinu 2017/2018
  Datum: 29.05.2017.
Konkurs za dodjelu nagrada iz Fonda za podršku naučnoistraživačkog, stručnog, umjetničkog rada
Datum: 01.07.2016.
Konkurs za upis u studijsku godinu 2016/2017
  Datum: 01.06.2016.
Konkurs za izbor nastavnika i saradnika
  Datum: 01.06.2016.
Konkurs za izbor nastavnika i saradnika
  Datum: 15.09.2015.
Konkurs za izbor nastavnika i saradnika
  Datum: 15.06.2015.
Konkurs za upis u studijsku godinu 2015/2015
  Datum: 01.06.2015.