Najčešća pitanja i odgovori

 

 

Koje smjerova sve imate?
Odgovor:  VPTS trenutno organizuje nastavu za slijedeće studije: Poslovnu ekonomiju, Tehnički menadžment i Bezbjednosni menadžment. U planu je od iduće školske godine uvođenje novih smjerova kao što je studij Informacioniih tehnologija, prava, itd...

Da li literatura ulazi u cijenu školarine?
Odgovor:  Sva potrebna literatura za praćanje nastave, te za polaganje ispita je uračunata u cijenu školarine. Većina materijala od sada je u elektronskom obliku i može joj se pristupiti preko eVPTS portala.

Kolika je cijena školarine po smjerovima?
Odgovor:  Cijena školarine je različita po studijima ili smjerovima, a iznos za Poslovnu ekonomiju 2.200,00KM, Tehnički menadžment 2.400,00KM, Bezbjednosni menadžment 2.800,00KM i Račuanrstvo i informatiku 2500,00KM.

Da li se školarina može plaćati na rate?
Odgovor:  Školarinu je moguće platiti na 12. jednakih rata.

Može li se diploma nostrifikovati u inostranstvu?
Odgovor:  Diploma se može nostrifikovati u svim susjednim zemljama, kao i državama članicama Evropske unije.

U kojim terminima se održavaju predavanja?
Odgovor:  Predavanja se uglavnom održavaju iz a16:00h.