Posjeta studenata VPTŠ Direkciji za koordinaciju policijskih tijela BiH
Datum: 11.06.2021.