Međunarodna naučno-stručna konferencija „ Zaštita i spasavanje – teorija i praksa”
Datum: 20.10.2017.