Svečana promocija lV generacije diplomaca VPTŠ
Datum: 20.05.2017.