Dokumenti

 

* NAPOMENA: Dokumenti su spremljeni u PDF formatu, te je za njihov pregled neophodno da na Vašem uređaju imate instaliranu podršku za pregled PDF dokumenata ( Acrobat reader, FoxPDF,...)

Istraživanje i analiza tržišta rada (Doboj, Modriča i Derventa) - NGO EuroPlus Doboj
Uputstvo za realizaciju diplomskog rada - 2013.
Osiguranje kvalitete - lista dokumenata