Contacts - Student Service

Contact person: Srđan and Mira
Telefon: +387 (0)53 208 602

Postal address:
Visoka Poslovno Tehnička Škola Doboj
Ozrenskih srpskih brigada br. 5A Doboj
74000 Doboj
Bosna i Hercegovina