Obavještenje
Datum: 12.04.2024.

Visoka poslovno tehnička škola Doboj ispunila je sve zakonske obaveze vezane za postupak reakreditacije koji je još u toku, a Agencija za visoko obrazovanje Republike Srpske dostaviće dopunsko rješenje kojim se rok važenja akreditacije produžava do okončanja postupka.


Na sajtu Agencije za visoko obrazovanje Republike Srpske u Registru akreditovanih visokoškolskih ustanova nalazi se podatak da je VPTŠ Doboj u postupku reakreditacije.


https://avors.org/index.php/sr/reg-lista-srp


Pravilnikom o akreditaciji visokoškolskih ustanova i studijskih programa propisano je da se rok važenja akreditacije produžava do donošenja rješenja kojim se postupak okončava.


Akreditacija Visoke poslovno tehničke škole Doboj ostaje na snazi do donošenja Konačnog rješenja o akreditaciji.
Obavještenje
Datum: 10.04.2024.

Odgađa se predavanje iz predmeta Poreski sitem i primjena, zakazano za 11.04.2024. godine
Obavještenje
Datum: 06.04.2024.

Ispiti zakazani za 10.4. pomjeraju se na 12.4.2024. iz sledećih predmeta;


- Organizovani kriminalitet, u 15h,


- Uporedi modeli bzbjednosne zaštite lica i imovine, u 15h,


- Međunarodna policijska saradnja, u 15h.
Obavještenje
Datum: 06.04.2024.

Kolokvijum iz predmeta Međunarodna policijska saradnja, održaće se 12.04.2024. u 16. časova.
Obavještenje
Datum: 06.04.2024.

Predavanje iz predmeta Uvod u menadžment i Osnove menadžmenta održaće se 09.04.2024. u 12. časova.
Obavještenje
Datum: 27.03.2024.

Odgađa se predavanje iz predmeta Poreski sistemi i primjena zakazano za 28.03.2024. u 16. časova.
Obavještenje
Datum: 27.03.2024.

Objavljen je raspored ispita, aprilski ispitni rok, akademska 2023/24 godina.
Promjena termina predavanja
Datum: 14.03.2024.

Dragi studenti,


termin predavanja iz predmeta Sigurnost i zaštita informacionih sistema (Računarstvo i informatika III) i Bezbjednost podataka i informacija (Bezbjednosni menadžment IV) se pomjera za utorak 19.03.2024. - 16:00 i to će biti u buduće stalni termin predavanja za ovaj predmet. Također predmet Objektno orjentisano programiranje (Računarstvo i informatika IV) se pomjera za 19.03.2024 - 17:00h i to će biti stalni terminu kojem će se održavati ovo predavanje.


Hvala
Obavještenje
Datum: 21.02.2024.

Objavljeni su termini predavanja za ljetni semestar, akademska 2023/24. godine.
Međunarodna Naučna Konferencija za studente SKEI 2024
Datum: 20.02.2024.

Međunarodna Naučna Konferencija za studente, koju 18. aprila 2024. godine organizuje Univerzitet Novo Mesto ( Slovenija)- Fakultet ekonomije i informatike, pruža mogućnost studentima da prezentuju rezultate svog istraživačkog rada u međunarodnom okruženju. Konferencija ima za cilj da istraži trenutno stanje razvoja naučnih oblasti menadžmenta i biznisa sa fokusom na ekonomiju, marketing, upravljanje poslovnim procesima, ljudskim resursima, kvalitetom, upravljanje zdravstvenom njegom, menadžment okoliša kao i informatiku.

Teme konferencije su
Ekonomija i globalizacija
Marketnig
Preduzetništvo
Finansije i računovodstvo
Poslovna informatika i Računarske nauke
Poslovno pravo
Menadžment ljudskim resursima
Menadžment u edukaciji
Menadžment u zdravstvenoj njezi
Menadžment u sportu i turizmu
Informacione tehnologije i Vještačka inteligencija
Zelena tranzicija i Digitalna budućnost
Menadžment okoliša i održivi razvoj

Radovi mogu biti napisani na svim jezicima bivše Jugoslavije, te na Njemačkom i Engleskom.

Rad može da ima samo dva autora (student i mentor). Svaki student može poslati samo jedan rad.

Obavezno je da student učestvuje u izradi rada.
Molimo, ukoliko ste zainteresovani, da u što skorijem roku, a po mogućnosti do kraja februara, dostavite abstrakt rada, kako biste se prijavili na učešće u navedenoj konferenciji.

Dodatne informacije se nalaze u PDF-u koji možete pronaći u prilogu.

[Word] - Obrazac za prijavu na SKEI 2024
[PDF] - Pozivnica za SKEI 2024
Obavještenje
Datum: 30.01.2024.

Zakazani ispiti za 31.01.2024. godine pomjeraju se na 03.02.2024. godine iz sledećih predmeta;


- Sociologija poslovanja u 10 časova,


- Teorija kriza i konflikata u 10:30 časova,


- Metodologija naučnog istraživanja u 11 časova.
Obavještenje
Datum: 26.12.2023.

Objavljenje je raspored ispita za januarsko-februarski ispitni rok, akademska 2023/24 godina.
Obavještenje
Datum: 17.11.2023.

VPTŠ Doboj neće raditi zbog praznika 21. novembar (utorak) 2023. godine.
Obavještenje
Datum: 09.11.2023.

U četvrtak,  16.11.2023. godine sa početkom u 16:00 časova u prostorijama Visoke poslovno tehničke škole Doboj, održaće se predavanje na temu “Životna praksa koja vodi uspjehu ”.


Izlagač, gospodin Izudin Ahmetlić, čovjek naučen na ozbiljna poslovna opterećenja i visok nivo odgovornosti, na ovom će predavanju otkriti koje su to tajne uspjeha njegove kompaniije i koliko je važno obrazovanje i odgoj za pravljenje pobjedničkih timova u poslovanju.


Pozivamo studente i sve zaintresovane da prisustvuju ovom predavanju.
Obavještenje
Datum: 24.10.2023.

Predavanje iz predmeta Ekonomika preduzeća i Osnove marketinga, pomjera se sa 24.10. na  27.10.2023. godine.
Obavještenje
Datum: 18.10.2023.

Odgađa se predavanje iz predmeta Poslovne komunikacije, zakazano za 18.10.2023. godine u 14. časova.
Obavještenje
Datum: 16.10.2023.

Odgađa se predavanje iz predmeta Mašinske konstrukcije, zakazano za 16.10.2023. godine u 15. časova.
Obavještenje
Datum: 12.10.2023.

Vježbe iz predmeta Specijalno fizičko vaspitanje, kao aspekt bezbjednosti, 1. 2. i 3. održavaće se u Karate klubu "Sloga" Doboj, koji se nalazi kod tržnog centra Slavuljica Doboj.
Obavještenje
Datum: 04.10.2023.

Odgađa se predavanje iz predemeta Ekonomika preduzeća, zakazano za 04.10.2023. godine u 16. časova.
Obavještenje
Datum: 28.09.2023.

Objavljeni su termini predavanja za zimski semestar, akademske 2023/24. godine.