Nastavno osoblje

Odgovorni nastavnici u ljetnjem semestru u školskoj 2016/17.godini:

Odgovorni nastavnici na studijskom programu Poslovna ekonomija u letnjem semestru u školskoj 2016/17. godini:

Prva godina 2. Semestar:

• Osnove poslovne ekonomije II - Prof. visoke škole dr Dragan Janjušić, asistent mr Jasminka Ahmetašević
• Poslovna statistika – Prof. dr Nikola Tomašević
• Osnove menadžmenta - Doc. dr Ladin Gostimirović, asistent mr Jasminka Ahmetašević

• Poslovno računovodstvo II – Prof. dr Dragan Vukasović, asistent Danijela Popadić
• Poslovni engleski jezik I – nastavnik engleskog jezika Mladen Radulović

Druga godina 4. Semestar:

• Osnove marketinga – Prof. visoke škole dr Srećko Novaković,
• Preduzetništvo – Prof. visoke škole dr Dragan Janjušić, asistent mr Slobodan Živkucin
• Poslovne finansije – Prof. visoke škole dr Dejan Gligović, asistent Danijela Popadić

Izborni predmeti:
• Osnove i tehnike osiguranja – Prof. visoke škole dr Jagoda Nedić
• Finansijska tržišta i berze – Prof. visoke škole dr Dejan Gligović, asistent Danijela Popadić

Treća godina 6. Semestar-180 ECTS:

Izborni predmeti:
• Marketing usluga – Prof. visoke škole dr Srećko Novaković
• Poreski sistem i primjena – Doc. dr Zorica Drljača
• Poslovna logistika – Prof. visoke škole dr Dejan Gligović, asistent mr Slobodan Živkucin

Treća godina 6. Semestar-240 ECTS:

Izborni predmeti:
• Marketing usluga – Prof. visoke škole dr Srećko Novaković
• Poreski sistem i primjena – Doc. dr Zorica Drljača
• Poslovna logistika – Prof. visoke škole dr Dejan Gligović, asistent mr Slobodan
Živkucin
• Krizni menadžment - Doc. dr Ladin Gostimirović

Četvrta godina 8. semestar:

• Metodologija naučnog istraživanja - Prof. dr Srđan Milašinović i Prof. visoke škole dr Željko Todorović
• Menadžment ljudskih resursa– Prof. visoke škole dr Dejan Gligović, asistent Jasminka Ahmetašević

Izborni predmeti:
• Upravljanje kvalitetom sa poznavanjem robe - Prof. visoke škole dr Dragan Janjušić, asistent mr Slobodan Živkucin.


Odgovorni nastavnici na studijskom programu Tehnički menadžment u letnjem semestru u školskoj 2016/17.godini:

Prva godina 2. Semestar:

• Osnove mašinstva – Prof. visoke škole dr Milorad Poljašević, asistent dr Vlastimir Pejić
• Mehanika sa otpornošću materijala – Prof. visoke škole dr Slobodan Manojlović
• Matematika 2 – Prof. dr Nikola Tomašević
• Osnove elektrotehnike – Prof. visoke škole dr Saša Đekić, asistent Srđan Batista
• Engleski jezik za tehničke nauke I - nastavnik engleskog jezika Mladen Radulović

Druga godina 4. Semestar:

• Mašinski elementi – Prof. visoke škole dr Milorad Poljašević, asistent dr Vlastimir Pejić
• Logistika proizvodnje – Prof. visoke škole dr Dejan Gligović, asistent mr Slobodan Živkucin
• Tehnički menadžment - Prof. visoke škole dr Dragan Janjušić, asistent mr Slobodan Živkucin
• Statistika –Prof. dr Nikola Tomašević

Izborni predmeti:
• Opšta energetika - Prof. visoke škole dr Saša Đekić,m asistent Srđan Batista

Treća godina 6. Semestar-180 ECTS:

Izborni predmeti:
• Preduzetništvo- Prof. visoke škole dr Dragan Janjušić, asistent mr Slobodan Živkucin
• Inženjerska grafika – Prof. visoke škole dr Slobodan Manojlović
• Upravljanje kvalitetom- Prof. visoke škole dr Dragan Janjušić, asistent mr Slobodan Živkucin

Treća godina 6. Semestar- 240 ECTS:

• Poslovno i radno pravo - Prof. visoke škole dr Jagoda Nedić, asistent Suljo Halilović

Izborni predmeti:
• Preduzetništvo- Prof. visoke škole dr Dragan Janjušić, asistent mr Slobodan Živkucin
• Inženjerska grafika – Prof. visoke škole dr Slobodan Manojlović
• Upravljanje kvalitetom- Prof. visoke škole dr Dragan Janjušić, asistent mr Slobodan Živkucin

Četvrta godina 8. Semestar:

• Alati i pribori – Prof. visoke škole dr Vlastimir Pejić
• CAD – računarom podržano konstruisanje – Doc. dr Zdravko Božičković

Izborni predmeti:
• Tehnologije zavarivanja i termičke obrade – Prof. visoke škole dr Milorad Poljašević


Odgovorni nastavnici na studijskom programu Bezbjednosni menadžment u letnjem semestru u školskoj 2016/17. godini:

Prva godina 2. Semestar:

• Socijalna patologija – Prof. dr Srđan Milašinović
• Uvod u menadžment – Prof. visoke škole dr Ladin Gostimirović, asistent mr Jasminka Ahmetašević
• Odnosi s javnošću- Prof. dr Aleksandar Grubor
• Krivično pravo – Doc. dr Halid Emkić
• Engleski jezik I - nastavnik engleskog jezika Mladen Radulović

Druga godina 4. Semestar:

• Kriminalistika – Prof. dr Nedžad Korajlić
• Organizovani kriminalitet – Prof. visoke škole dr Siniša Đukić, asistent Dalibor Damjanović
• Bezbjednost u sportu – Doc. dr Veselin Bunčić

Izborni predmeti:
• Engleski jezik II - nastavnik engleskog jezika Mladen Radulović
• Ekološka bezbjednost – Prof. visoke škole dr Slobodan Simić

Treća godina 6. Semestar-180 ECTS:

• Teorija države i prava – Prof. visoke škole dr Željko Todorović

Izborni predmeti:
• Strategijski menadžment – Prof. visoke škole dr Srećko Novaković,
• Upravljanje rizicima u osiguranju- Prof. visoke škole dr Jagoda Nedić
• Organizacija i poslovi policije – Prof. dr Milan Žarković, asist. predavač visoke škole mr Zoran Kovačević

Treća godina 6. Semestar-240 ECTS:

• Teorija države i prava – Prof. visoke škole dr Željko Todorović
• Krizni menadžment – Doc. dr Ladin Gostimirović

Izborni predmeti:
• Strategijski menadžment – Prof. visoke škole dr Srećko Novaković,
• Upravljanje rizicima u osiguranju- Prof. visoke škole dr Jagoda Nedić
• Organizacija i poslovi policije – Prof. dr Milan Žarković, asist. predavač visoke škole mr Zoran Kovačević

Četvrta godina 8. Semestar:

• Metodologija naučnog istraživanja- Prof. dr Srđan Milašinović, prof. dr Željko Todorović
• Privatna bezbjednost – Prof. dr Milan Žarković, asistent Željko Kršić

Izborni predmeti:
• Međunarodna policijska saradnja – Prof. visoke škole dr Siniša Đukić, asistent mr Dražan Bojić


Odgovorni nastavnici na studijskom programu Računarstvo i informatika u letnjem semestru u školskoj 2016/17. godini:

Prva godina 2. Semestar:

• Matematika II- Prof. dr Nikola Tomašević
• Osnove programiranja- Prof. visoke škole dr Faruk Unkić, asistent Saša Stanić
• Osnove elektrotehnike- Prof. visoke škole dr Saša Đekić, asistent Srđan Batista
• Engleski jezik II- nastavnik engleskog jezika Mladen Radulović

Druga godina 4. semestar:

• Operativni sistemi- Prof. visoke škole dr Samir Zildžić, asistent Saša Stanić
• Računarske mreže- Prof. visoke škole dr Samir Zildžić, asistent Emanuela Ćurić

Izborni predmeti:
• Razvoj softvera- Doc. dr Faruk Unkić
• Menadžment ljudskih resursa- Prof. visoke škole dr Dejan Gligović, asistent Jasminka Ahmetašević

Treća godina 6. semestar:

• Projektovanje informacionih sistema - Prof. visoke škole dr Samir Zildžić, asistent Emanuela Ćurić
• Računarska grafika – Prof. visoke škole dr Faruk Unkić
• CAD- računarom podržano konstruisanje – Doc. dr Zdravko Božičković

Izborni predmeti:
• Objektno orjentisano programiranje - Prof. visoke škole dr Faruk Unkić, asistent Saša Stanić
• Proizvodni menadžment – Prof. visoke škole dr Dragan Janjušić, asist. Slobodan Živkucin.