O B A V J E Š T E N J E

Komisija za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj je utvrdila da je Visoka poslovno tehnička škola Doboj ispunila uslove za izdavanje rješenja o akreditaciji.

Pogledaj detaljan izvještaj komisijeObavještenje
Datum: 15.09.2020.

Zakazani ispiti iz sledećih predmata pomjeraju se sa 15.09. na 18.09.2020. godine u 17. časova;
-Osnove elektrotehnike,
-Osnove elektronike,
-Mjerenja u industriji,
-Električne mašine instalacije i postrojenja.


Obavještenje
Datum: 26.08.2020.

Objavljen je raspored ispita za septembarski ispitni rok.


Obavještenje
Datum: 01.07.2020.

Studentska organizacija VPTŠ Doboj poziva sve apsolvente na slikanje za uspomenu u vidu apsolventske slike.
Slikanje će se obaviti u (petak i subota) 03.i 04.07.2020. godine.
Svi koji su zainteresovani mogu se javiti na e-mail; , da bi se formirala grupa.


Prijava ispta za junski ispitni rok
Datum: 08.06.2020.

Prijava ispita za junski ispitni rok od 08.06.2020. do 12.06.2020. godine.
Junski ispitni rok počinje 15.06.2020. godine.


Obavještenje
Datum: 08.06.2020.

Ovjera semestra (ljetnog) akademske 2019/20 od 08.06.2020. do 12.06.2020. godine.


PRIJAVA ISPITA ZA APRILSKI ISPITNI ROK
Datum: 20.05.2020.

Prijava ispita za aprilski ispitni rok traje od 25.05.2020. do 29.05.2020. godine.

Aprilski ispitni rok počinje 01.06.2020. i traje do 12.06.2020. godine.


Izvještaj sa sjednice Senata
Datum: 12.05.2020.

Na sjednici Senata Visoke poslovno tehničke škole Doboj koja je održana elektronskim putem 11.05.2020. Senat VPTŠ Doboj je, pored tačke dnevnog reda, izvršio analizu dosadašnjeg toka izvođenja nastave elektronskim putem. Analizirajući dinamiku dostave materijala u kojim je sadržano nastavno gradivo, te lak pristup materijalima putem Studentskog portala VPTŠ Doboj, utvrđeno je da su se studenti aktivno uključili u praćenje ovog oblika nastave i da redovno prate uputstva predmetnih nastavnika vezano za izvršenje radnih zadataka, pisanje seminarskih radova i drugih aktivnosti.
U administrativnim službama škole i bibloteci rad se odvijao normalno, tako da su studenti svakom momentu mogli putem telefona ili elektronski da se konsultuju sa zaposlenim o svim aktuelnim pitanjima.
Na sjednici je potvrđeno da će nastava i dalje organizovati elektronskim putem u skladu sa Instrukcijom o omogućavanju praćenja nastavnog procesa na daljinu.
O ispitnim rokovima i terminima, studenti će biti blagovremeno informisani, a u skladu sa instrukcijama koje će u narednom periodu dostaviti resorno ministarstvo.Obavještenje
Datum: 06.05.2020.

Obavještavaju se studenti da na portalu VPTŠ Doboj mogu preuzeti prezentacije i vježbe predviđene za izvođenje nastave do 30.05.2020. godine.


Obavještenje
Datum: 02.04.2020.

Obavještavamo studente VPTŠ Doboj da na portalu mogu preuzeli dodatne prezentacije i vježbe do 30.04.2020. godine.


Obavještenje
Datum: 01.04.2020.

Obavještavamo studente VPTŠ Doboj da se na osnovu zaključka Republičkog štaba za vanredne situacije Vlade RS broj 11-10/20 od 30.03.2020. godine odgađa održavanje aprilskog ispitnog roka za akademsku 2019/20. godinu do sticanje uslova za održavanje istog o čemu će nastavnici, asistenti i studenti VPTŠ Doboj biti blagovremeno obavješteni.


Obavještenje o radu biblioteke VPTŠ Doboj
Datum: 23.03.2020.

U skladu sa odlukom Vlade Republike Srpske, a zbog novonastale situacije u vezi sa širenjem virusa COVID-19, obavještavamo studente VPTŠ Doboj da će radno vrijeme biblioteke do daljnjeg biti od 09:00 do 12:00 časova svakog radnog dana.


Obavještenje
Datum: 23.03.2020.

Obavještavamo studente da na portalu VPTŠ Doboj mogu preuzeti svu potrebnu litereturu u elektronskom izdanju, prezentacije, vježbe , ispitna pitanja (kolokvijum), teme za seminarske radove, u cilju savladavanja nastavnog gradiva predviđenog do 15.04.2020. godine.


Obavještenje
Datum: 18.03.2020.

Obavještavaju se studenti da na portalu VPTŠ Doboj mogu preuzeti svu potrebnu literaturu, prezentacije, teme za seminarske radove.


Važno obavještenje o organizaciji nastavnog i radnog procesa na VPTŠ Doboj
Datum: 11.03.2020.

U skaladu sa Naredbom Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske o obustavljanju nastave, obustavlja se nastavni proces na Visoko poslovnoj tehničkoj školi Doboj, u periodu od 11.03.2020. do 30.03.2020. godine.
Proces rada administrativnog osoblja odvijeće se normalno u svim službama Škole.


Obavještenje
Datum: 11.03.2020.

Poštovani koleginice i kolege, obavještavamo Vas o obustavljanj nastavnog procesa u periodu od 11.03.2020. do 30.03.2020. godine. Svi materijali i prezentacije predviđene za izvođenje nastave u martu biće Vam dostupni na studentskom portalu-prijava, kako bi ste mogli da se nesmetano pripremate za nadolezeće nastavne obaveze. Proces rada administrativnih službi odvijaće se normalno, tako da za sve informacije možete da nas pozovete, a u biblioteci VPTŠ možete preuzeti literaturu koja vam bude potrebna. Takođe, putem mejla moći ćete da se konsultujete sa predmetnim nastavnicima ukoliko budete imali nekih nedoumica.


Obavještenje
Datum: 21.02.2020.

Objavljeni su termini predavanja za ljetni semestar/akademske 2019/20. godine.


Obavještenje
Datum: 25.12.2019.

Objavljeni su termini ispita za januarsko/februarski ispitni rok akademske 2019/20. godine.


Obavještenje
Datum: 25.12.2019.

Kolokvijum 2. iz predmeta Odnosi s javnošću i Poslovne komunikacije, održaće se 27.12.2019. godine u 11. časova


Obavještenje
Datum: 24.12.2019.

Obavještavaju se studenti svih godina i smjerova koji nisu ispunili predispitne obaveze iz predmeta Engleski jezik da to mogu učiniti do 27.12.2019. godine u 16. časova, pod uslovom da su predhodno priložili seminarske radove (testove).


Obavještenje
Datum: 23.12.2019.

Prijava ispita za prvi ispitni rok januarsko/februarski do 28.12.2019. godine.