O B A V J E Š T E N J E

Komisija za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj je utvrdila da je Visoka poslovno tehnička škola Doboj ispunila uslove za izdavanje rješenja o akreditaciji.

Pogledaj detaljan izvještaj komisijeObavještenje
Datum: 02.07.2019.

Upis ocjena iz predmeta Engleski jezik za sve smjerove i sve godine održaće se 10.07.2019. godine u 16:00 časova.


Obavještenje
Datum: 26.06.2019.

Ispit iz permeta Matematika 1. i Poslovna matematika, održaće se 15.07.2019. godine u 09:00 h.


Obavještenje
Datum: 26.06.2019.

Ispit iz predmeta Matematika 2, održaće se 15.07.2019. godine u 13:00 h.


Obavještenje
Datum: 26.06.2019.

Ispit iz predmeta Statistika, održaće se 15.07.2019. godine u 13:00 h.


Obavještenje
Datum: 21.06.2019.

Ispit iz predmeta Osnove menadžmenta i Uvod u menadžment, održaće se 27.06.2019. godine u 12:00 časova.


Obavještenje
Datum: 21.06.2019.

Ispit iz predmeta Strategijski menadžment, održaće se 27.06.2019. godine u 13:00 časova.


Obavještenja
Datum: 21.06.2019.

Ispit iz predmeta Krizni menadžment, održaće se 27.06.2019. godine 14:00 časova.


Obavještenje
Datum: 21.06.2019.

Ispit iz predmata Globalna ekonomija i poslovna diplomatija, održaće se 26.06.2019. godine u 12:00 časova.


Obavještenje
Datum: 21.06.2019.

Ispit iz predmeta Istraživanje tržišta, održaće se 27.06.2019. godine u 15:00 časova.


Obavještenje
Datum: 21.06.2019.

Ispit iz predmeta Menadžment javnog sektora, održaće se 27.06.2019. godine u 15:00 časova.


Obavještenje
Datum: 21.06.2019.

Ispit iz predmata Bezbjednosni menadžment, održaće se 26.06.2019. godine u 12:00 časova.


Obavještenje
Datum: 12.06.2019.

Upis ocjena iz predmeta Engleski jezik, za sve smjerove i sve godine 19.06.2019. godine u 16. časova.


Nova poslovna saradnja između VPTS Doboj i VUSI Bugarska
Datum: 22.10.2017.

Visoka poslovno tehnička škola Doboj (VPTŠ Doboj) je 17.10.2017. godine zaključila Sporazum o poslovnoj saradnji sa Visokom školom bezbednosti i ekonomije iz Plovdiva, R. Bugarska (VUSI), a sporazum su potpisali doc. dr Ladin Gostimirović, direktor VPTŠ Doboj i prof. Georgi Manolov, rektor VUSI.
Sporazumom o poslovnoj saradnji je predviđeno ostvarivanje poslovne saradnje kroz zajedničku i samostalnu aktivnost obje strane potpisnice uz angažovanje naučnih, stručnih i drugih potrebnih potencijala oba subjekta u ostvarivanju ciljeva u obrazovnim, edukativnim, naučnim i stručnim procesima koje će sprovoditi. VPTŠ Doboj i VUSI Plovdiv će svoju saradnju bazirati na organizovanju savjetovanja, okruglih stolova, priređivanju naučnih i stručnih skupova, promocija i drugih oblika saradnje u cilju jačanja kapaciteta obrazovnog procesa i unapređenja međunarodne saradnje. Dogovoreno je zajedničko učešće u realizaciji raznih međunarodnih projekata koji, između ostalog, podrazumijevaju i razmjenu studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja.
VPTŠ Doboj, kao akreditovana visokoškolska ustanova, u kontinuitetu radi na jačanju međunarodne saradnje kao bitnog faktora za unapređenje kvaliteta obrazovnog procesa sa ciljem dostizanja evropskih vrijednosti kvaliteta u visokom obrazovanju
Uzimajući u obzir bogato iskustvo VUSI Plovdiv u realizaciji projekata finansiranih iz predpristupnih fondova EU i opredijeljenost VPTŠ da postane respektabilna visokoškolska ustanova prepoznatljiva u regionu i šire, smatramo da će realizacija dogovorenih aktivnosti iz ovog sporazuma doprinijeti unapređenju obrazovnog procesa obiju strana.
Ovim Sporazumom Visoka poslovno tehnička škola Doboj dodatno unapređuje svoju međunarodnu saradnju i jača svoj položaj u regionu pa i šire, a što je jedan od glavnih strateških ciljeva menadžmenta škole.
Opredijelivši se za jačanje međunarodne saradnje kako bi išli u korak sa razvojem kvaliteta visokog obrazovanja u Evropi, VPTŠ je uspostavila poslovnu saradnju sa mnogim visokoškolskim ustanovama iz regije i šire, čime postaje sve prepoznatljivija na ovim prostorima. Konkretni vidovi multilateralne međunarodne saradnje su i učešća VPTŠ u apliciranju i realizaciji projekata finansiranih iz fondova EU (Erasmus plus, IPA2 i drugi). Zahvaljujući navedenoj saradnji i naši studenti su prepoznatljiviji na tržištu rada i obrazovanja u EU.


UGOVOR IZMEĐU VPTŠ DOBOJ I AMERIČKOG KULTURNOG CENTAR
Datum: 14.10.2016.

Visoka poslovno tehnička škola i Američki kulturni centar Doboj potpisali su Ugovor o poslovno tehničkoj, obrazovnoj i kulturnoj saradnji koji omogućava nastavnicima, saradnicima i studentima VPTŠ korištenje on-line biblioteke elibraryusa, elektronskih knjiga Kindle, literature na engleskom jeziku iz oblasti ekonomije, sociologije, demokratije, računarskih i tehničkih nauka.

Cilj ove saradnje je organizovanje zajedničkih stručnih i naučnih predavanja, stručnih skupova, ostavarivanje zajedničkih projekata i učešća na međunarodnim projektima, organizovanje zajedničkih prezentacija, predavanja i učešće studenata VPTŠ Doboj na predavanjima koje organizuje Ambasada SAD u BiH.


Dokument za pripremu prijemnog ispita
Datum: 02.06.2016.

Dragi studenti,
na našoj stranici u rubrici Studentska > Dokumenti možete pronaći pripremne testove i pitanja za predstojeće prijemne ispite.

Srećno


Obavještenje
Datum: 20.06.2014.

Obavještavamo sve zainteresovane studente i đake da mogu koristiti literaturu kao i prostorije čitaonice kojom raspolaže Visoka poslovno tehnička škola Doboj.


Obavještenje
Datum: 17.06.2014.

Visoka poslovno tehnička škola Doboj je potpisala ugovor o saradnji sa Regionalnim klubom IPA ( International Police Associoation )Sarajevo, članovima udruženja odobren popust od 10 % (deset posto) prilikom upisa na VPTŠ Doboj, na svim studijskim programima.Obavještenje za studente
Datum: 14.02.2014.

Obavještavaju se studenti VPTŠ Doboj da je izmjenom Zakona o visokom obrazovanju (Službeni glasnik Republike Srpske broj: 108/13) došlo do određenih promjena, pored ostalog i u dijelu koji se odnosi i na studente. Izmijenjen je član 49. Zakona kojim je utvrđeno da su ispitni rokovi:

(1) januarsko-februarski, aprilski, junsko-julski, septembarski i oktobarski.
(2) Januarsko-februarski, junsko-julski i septembarski ispitni rokovi sadrže dva ispitna termina.
(3) Aprilski i oktobarski ispitni rokovi sadrže jedan ispitni termin, s tim da se oktobarski ispitni rok mora završiti najkasnije do 15. oktobra.
(4) Studenti imaju pravo polagati ispite u oba ispitna termina propisana stavom 2. ovog člana.
Takođe, je došlo do izmjena u pogledu određenih pitanja koja regulišu status apsolventa, što je regulisano u članu 49. tačka 9, 10 i 11 kojima je utvrđeno:
(9) Apsolventski staž na prvom ciklusu studija traje dvije godine od isteka posljednje godine studija. (10) Izuzetno od stava 1. ovog člana, visokoškolska ustanova može organizovati ispitne rokove za apsolvente svakog kalendarskog mjeseca, izuzev jula i avgusta, sa po jednim ispitnim terminom.
(11) Po isteku apsolventskog staža, student ima pravo da polaže ispite uz naknadu troškova.
VPTS i Tehnološki univerzitet Brno
Datum: 10.12.2013.

Visoka poslovno - tehnička škola iz Doboja i češki Tehnički univerzitet iz Brna potpisali su danas sporazum o poslovno-tehničkoj saradnji koji će dobojskoj visokoj školi omogućiti izlazak na tržište fondova Evropske unije.

Direktor Visoke poslovno - tehničke škole iz Doboja Ladin Gostimirović rekao je Srni da potpisivanje sporazuma predstavlja iskorak u kvalitetu obrazovanja i omogućava studentima nastavak školovanja i dodatnu edukaciju u Češkoj, kao i mogućnost izdavanja dvojnih diploma.
Realizacijom ovog sporazuma dvije visokoškolske ustanove uvode razmjenu diploma što u praksi znači da bi studenti nakon završetka našeg fakulteta ujedno mogli dobiti diplomu Tehničkog univerziteta iz Brna i na taj način nesmetano učestvovati na tržištu rada zapadne Evrope, izjavio je Gostimirović.
On je naglasio da ova obrazovna ustanova formira Institut za tehnički menadžment sa namjerom da razvija naučno istraživanje i omogući izlazak na tržište evropskih pristupnih fondova.

Jaroslav Vesely, profesor na Tehničkom univerzitetu u Brnu, izjavio je da je ovo jedan od načina da se iskoriste češka iskustva i kontakti u ostvarivanju i realizaciji projekata sa Evropskom unijom i njenim predpristupnim fondovima.
Obavještenje za studente III godine
Datum: 02.09.2013.

Dragi studenti,
za sve vas koji uskoro prijavljujete diplomski rad na završnoj godini, objavili smo uputstvo za prijavu diplomskog rada u rubrici Studensta služba -> Dokumenti
Vaš VPTS web team