O B A V J E Š T E N J E

Komisija za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj je utvrdila da je Visoka poslovno tehnička škola Doboj ispunila uslove za izdavanje rješenja o akreditaciji.

Pogledaj detaljan izvještaj komisijeObavještenje o radu biblioteke VPTŠ Doboj
Datum: 23.03.2020.

U skladu sa odlukom Vlade Republike Srpske, a zbog novonastale situacije u vezi sa širenjem virusa COVID-19, obavještavamo studente VPTŠ Doboj da će radno vrijeme biblioteke do daljnjeg biti od 09:00 do 12:00 časova svakog radnog dana.


Obavještenje
Datum: 23.03.2020.

Obavještavamo studente da na portalu VPTŠ Doboj mogu preuzeti svu potrebnu litereturu u elektronskom izdanju, prezentacije, vježbe , ispitna pitanja (kolokvijum), teme za seminarske radove, u cilju savladavanja nastavnog gradiva predviđenog do 15.04.2020. godine.


Obavještenje
Datum: 18.03.2020.

Obavještavaju se studenti da na portalu VPTŠ Doboj mogu preuzeti svu potrebnu literaturu, prezentacije, teme za seminarske radove.


Važno obavještenje o organizaciji nastavnog i radnog procesa na VPTŠ Doboj
Datum: 11.03.2020.

U skaladu sa Naredbom Ministarstva za naučnotehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske o obustavljanju nastave, obustavlja se nastavni proces na Visoko poslovnoj tehničkoj školi Doboj, u periodu od 11.03.2020. do 30.03.2020. godine.
Proces rada administrativnog osoblja odvijeće se normalno u svim službama Škole.


Obavještenje
Datum: 11.03.2020.

Poštovani koleginice i kolege, obavještavamo Vas o obustavljanj nastavnog procesa u periodu od 11.03.2020. do 30.03.2020. godine. Svi materijali i prezentacije predviđene za izvođenje nastave u martu biće Vam dostupni na studentskom portalu-prijava, kako bi ste mogli da se nesmetano pripremate za nadolezeće nastavne obaveze. Proces rada administrativnih službi odvijaće se normalno, tako da za sve informacije možete da nas pozovete, a u biblioteci VPTŠ možete preuzeti literaturu koja vam bude potrebna. Takođe, putem mejla moći ćete da se konsultujete sa predmetnim nastavnicima ukoliko budete imali nekih nedoumica.


Obavještenje
Datum: 21.02.2020.

Objavljeni su termini predavanja za ljetni semestar/akademske 2019/20. godine.


Obavještenje
Datum: 27.01.2020.

Upis ocjena iz predmeta Engleski jezik, za sve godine sve smjerove održaće se 03.02.2020. godine od 15:30 do 17 časova.


Obavještenje
Datum: 25.12.2019.

Objavljeni su termini ispita za januarsko/februarski ispitni rok akademske 2019/20. godine.


Obavještenje
Datum: 25.12.2019.

Kolokvijum 2. iz predmeta Odnosi s javnošću i Poslovne komunikacije, održaće se 27.12.2019. godine u 11. časova


Obavještenje
Datum: 24.12.2019.

Obavještavaju se studenti svih godina i smjerova koji nisu ispunili predispitne obaveze iz predmeta Engleski jezik da to mogu učiniti do 27.12.2019. godine u 16. časova, pod uslovom da su predhodno priložili seminarske radove (testove).


Obavještenje
Datum: 23.12.2019.

Prijava ispita za prvi ispitni rok januarsko/februarski do 28.12.2019. godine.


Obavještenje
Datum: 29.11.2019.

Predavanja iz predmeta Preduzetništvo i upravljanje malim isrednjim preduzećima, održaće se 30.11.2019. godine u 09:30 časova.


Obavještenje
Datum: 28.11.2019.

Odrađaju se predavanja zakazana za 28.11.2019. godine, iz sledećih predmeta;
-Osnove elektronike,
-Mjerenja u idustriji,
-Električne mašine instalacije i postrojenja.


Obavještenje
Datum: 28.11.2019.

Odgađa se predavanje iz predmeta Poslovna matematika, zakazano za 28.11.2019. godine u 13:30 časova.


Obavještenje
Datum: 14.11.2019.

Odagađaju se predavanja zakazana za 14.11.2019. godine, iz sledećih predmeta;
-Mjerenja u industriji,
-Osnove elektronike,
-Električne mašine instalacije i postrojenja.


Obavještenje
Datum: 25.10.2019.

Odgađa se predavanje iz predmeta Ekonomika preduzeća, zakazano za 25.10.2019. godine u 16. časova


Obavještenje
Datum: 14.10.2019.

Odagađaju se predavanja za sve smjerove iz predmeta Engleski jezik, zakazano 14.10.2019. godine.


Obavještenje
Datum: 24.09.2019.

Ispiti iz predmeta Bezbjednost u sportu i Specijalno fizičko vaspitanje, održće se 27.09.2019. godine u 17. časova.


Obavještenje
Datum: 27.08.2019.

Ispit iz predmeta Međunarodna ekonomija, odžaće se 02.09.2019. godine u 09:00 časova.


Obavještenje
Datum: 27.08.2019.

Ispit iz sledećih predmeta zakazani su za 02.09.2019. godine,
-Tehničko crtajnje i nacrtana geometrija u 15:00 h,
-Osnove mašinstva u 15:00 h,
-Mašinski elementi u 15:30 h,
-Mašinske konstrukcije u 16:00 h,
-Automatika i automatizacija u proizvodnji u 16:00 h,
-Tehnologija zavarivanja i trmičke obrade u 16:00 h.