O B A V J E Š T E N J E

Komisija za akreditaciju visokoškolskih ustanova u Republici Srpskoj je utvrdila da je Visoka poslovno tehnička škola Doboj ispunila uslove za izdavanje rješenja o akreditaciji.

Pogledaj detaljan izvještaj komisijeObavještenje
Datum: 27.08.2019.

Ispit iz predmeta Međunarodna ekonomija, odžaće se 02.09.2019. godine u 09:00 časova.


Obavještenje
Datum: 27.08.2019.

Ispit iz sledećih predmeta zakazani su za 02.09.2019. godine,
-Tehničko crtajnje i nacrtana geometrija u 15:00 h,
-Osnove mašinstva u 15:00 h,
-Mašinski elementi u 15:30 h,
-Mašinske konstrukcije u 16:00 h,
-Automatika i automatizacija u proizvodnji u 16:00 h,
-Tehnologija zavarivanja i trmičke obrade u 16:00 h.


Obavještenje
Datum: 27.08.2019.

Objavljeni su termini ispita za septembarski ispitni rok 2018/2019 godine.


Obavještenje
Datum: 02.07.2019.

Upis ocjena iz predmeta Engleski jezik za sve smjerove i sve godine održaće se 10.07.2019. godine u 16:00 časova.


Obavještenje
Datum: 26.06.2019.

Ispit iz permeta Matematika 1. i Poslovna matematika, održaće se 15.07.2019. godine u 09:00 h.


Obavještenje
Datum: 26.06.2019.

Ispit iz predmeta Matematika 2, održaće se 15.07.2019. godine u 13:00 h.


Obavještenje
Datum: 26.06.2019.

Ispit iz predmeta Statistika, održaće se 15.07.2019. godine u 13:00 h.


Obavještenje
Datum: 21.06.2019.

Ispit iz predmeta Osnove menadžmenta i Uvod u menadžment, održaće se 27.06.2019. godine u 12:00 časova.


Obavještenje
Datum: 21.06.2019.

Ispit iz predmeta Strategijski menadžment, održaće se 27.06.2019. godine u 13:00 časova.


Obavještenja
Datum: 21.06.2019.

Ispit iz predmeta Krizni menadžment, održaće se 27.06.2019. godine 14:00 časova.


Obavještenje
Datum: 21.06.2019.

Ispit iz predmata Globalna ekonomija i poslovna diplomatija, održaće se 26.06.2019. godine u 12:00 časova.


Obavještenje
Datum: 21.06.2019.

Ispit iz predmeta Istraživanje tržišta, održaće se 27.06.2019. godine u 15:00 časova.


Obavještenje
Datum: 21.06.2019.

Ispit iz predmeta Menadžment javnog sektora, održaće se 27.06.2019. godine u 15:00 časova.


Obavještenje
Datum: 21.06.2019.

Ispit iz predmata Bezbjednosni menadžment, održaće se 26.06.2019. godine u 12:00 časova.


Obavještenje
Datum: 12.06.2019.

Upis ocjena iz predmeta Engleski jezik, za sve smjerove i sve godine 19.06.2019. godine u 16. časova.


Nova poslovna saradnja između VPTS Doboj i VUSI Bugarska
Datum: 22.10.2017.

Visoka poslovno tehnička škola Doboj (VPTŠ Doboj) je 17.10.2017. godine zaključila Sporazum o poslovnoj saradnji sa Visokom školom bezbednosti i ekonomije iz Plovdiva, R. Bugarska (VUSI), a sporazum su potpisali doc. dr Ladin Gostimirović, direktor VPTŠ Doboj i prof. Georgi Manolov, rektor VUSI.
Sporazumom o poslovnoj saradnji je predviđeno ostvarivanje poslovne saradnje kroz zajedničku i samostalnu aktivnost obje strane potpisnice uz angažovanje naučnih, stručnih i drugih potrebnih potencijala oba subjekta u ostvarivanju ciljeva u obrazovnim, edukativnim, naučnim i stručnim procesima koje će sprovoditi. VPTŠ Doboj i VUSI Plovdiv će svoju saradnju bazirati na organizovanju savjetovanja, okruglih stolova, priređivanju naučnih i stručnih skupova, promocija i drugih oblika saradnje u cilju jačanja kapaciteta obrazovnog procesa i unapređenja međunarodne saradnje. Dogovoreno je zajedničko učešće u realizaciji raznih međunarodnih projekata koji, između ostalog, podrazumijevaju i razmjenu studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja.
VPTŠ Doboj, kao akreditovana visokoškolska ustanova, u kontinuitetu radi na jačanju međunarodne saradnje kao bitnog faktora za unapređenje kvaliteta obrazovnog procesa sa ciljem dostizanja evropskih vrijednosti kvaliteta u visokom obrazovanju
Uzimajući u obzir bogato iskustvo VUSI Plovdiv u realizaciji projekata finansiranih iz predpristupnih fondova EU i opredijeljenost VPTŠ da postane respektabilna visokoškolska ustanova prepoznatljiva u regionu i šire, smatramo da će realizacija dogovorenih aktivnosti iz ovog sporazuma doprinijeti unapređenju obrazovnog procesa obiju strana.
Ovim Sporazumom Visoka poslovno tehnička škola Doboj dodatno unapređuje svoju međunarodnu saradnju i jača svoj položaj u regionu pa i šire, a što je jedan od glavnih strateških ciljeva menadžmenta škole.
Opredijelivši se za jačanje međunarodne saradnje kako bi išli u korak sa razvojem kvaliteta visokog obrazovanja u Evropi, VPTŠ je uspostavila poslovnu saradnju sa mnogim visokoškolskim ustanovama iz regije i šire, čime postaje sve prepoznatljivija na ovim prostorima. Konkretni vidovi multilateralne međunarodne saradnje su i učešća VPTŠ u apliciranju i realizaciji projekata finansiranih iz fondova EU (Erasmus plus, IPA2 i drugi). Zahvaljujući navedenoj saradnji i naši studenti su prepoznatljiviji na tržištu rada i obrazovanja u EU.


UGOVOR IZMEĐU VPTŠ DOBOJ I AMERIČKOG KULTURNOG CENTAR
Datum: 14.10.2016.

Visoka poslovno tehnička škola i Američki kulturni centar Doboj potpisali su Ugovor o poslovno tehničkoj, obrazovnoj i kulturnoj saradnji koji omogućava nastavnicima, saradnicima i studentima VPTŠ korištenje on-line biblioteke elibraryusa, elektronskih knjiga Kindle, literature na engleskom jeziku iz oblasti ekonomije, sociologije, demokratije, računarskih i tehničkih nauka.

Cilj ove saradnje je organizovanje zajedničkih stručnih i naučnih predavanja, stručnih skupova, ostavarivanje zajedničkih projekata i učešća na međunarodnim projektima, organizovanje zajedničkih prezentacija, predavanja i učešće studenata VPTŠ Doboj na predavanjima koje organizuje Ambasada SAD u BiH.


Dokument za pripremu prijemnog ispita
Datum: 02.06.2016.

Dragi studenti,
na našoj stranici u rubrici Studentska > Dokumenti možete pronaći pripremne testove i pitanja za predstojeće prijemne ispite.

Srećno


Obavještenje
Datum: 20.06.2014.

Obavještavamo sve zainteresovane studente i đake da mogu koristiti literaturu kao i prostorije čitaonice kojom raspolaže Visoka poslovno tehnička škola Doboj.


Obavještenje
Datum: 17.06.2014.

Visoka poslovno tehnička škola Doboj je potpisala ugovor o saradnji sa Regionalnim klubom IPA ( International Police Associoation )Sarajevo, članovima udruženja odobren popust od 10 % (deset posto) prilikom upisa na VPTŠ Doboj, na svim studijskim programima.