ALUMNI KLUB VPTŠ DOBOJ

Podaci kao sto su korisnicko ime, lozinka i kod sa pozivnice nece biti vidljivi drugim korisnicima.
Podaci naznaceni sa '+' ce biti vidljivi ostalim korisnicima.
Podaci oznaceni sa '*' su obavezni.

* Ime (+)

* Prezime (+)

* Korisnicko ime

* Lozinka

* Godina diplomiranja (+)

* Studijski program (+)

Trenutno radno mjesto (+)

Kontakt (+)

* Kod sa pozivnice