VPTS - Studentska služba - Specijalna vijest
   
 


Održana međunarodna naučno-stručna konferencija „ Zaštita i spasavanje – teorija i praksa”

 Na Visokoj poslovno tehničkoj školi Doboj je dana 27.10.2017. godine održana međunarodna naučno-stručna konferencija „Zaštita i spasavanje – teorija i praksa”. Organizatori konferencije su Visoka poslovno tehnička škola Doboj i Bezbjednosni istraživački centar Banja Luka.

Rizici i prijetnje koje postoje u Bosni i Hercegovini u cjelini su raznovrsne i s njima se institucije i građani skoro svakodnevno susreću. S vremena na vrijeme one postaju realnost i manifestuju se kroz vanredne situacije u kojima sistem zaštite i spasavanja dolazi do izražaja.

Zaključci koji proizlaze iz rada institucija i organizacija koje se na posredan i neposredan način bave ovom problematikom u Bosni i Hercegovini ukazuju na potrebu da se sistem zaštite i spasavanja, a tako i civilna zaštita kao njen najvažniji dio, moraju reorganizovati i urediti na drugačiji način u Republici Srpskoj, a time i u Bosni i Hercegovini kako bi u cijelini bio efikasniji i pružio bolju zaštitu građanima, i materijalnim i kulturnim dobrima. Takođe, značajni napori se ulažu u razvoj ili nadogradnju ovog sistema kroz regionalnu saradnju.

S obzirom na to da postoje određeni nedostaci u postojećim dokumentima, zakonima, uputstvima, pravilnicima i dr, praktičnim rješenjima u oblasti menadžmenta, te materijalno-tehničkoj podršci potrebno je determinisati problemske sadržaje i ponuditi optimalna rješenja. Određeni koraci su već preduzeti vezano za strukturu upravljanja sistemom zaštite i spasavanja. Da bi se determinisao naučni doprinos u ovoj sferi ova naučno-stručna konferencija predstavlja jedan pokušaj učešća u transformaciji i poboljšanju postojećeg sistema zaštite i spasavanja u Bosni i Hercegovini.

Shodno navedenom, rad na naučno-stručnoj konferenciji nameće potrebu za jednom naučnom i stručnom diskusijom po pitanju argumenata koji govore u prilog potrebi transformacije postojećeg sistema zaštite i spasavanja u Bosni i Hercegovini, sa svim svojim bezbjednosno-odbrambenim karakteristikama, uz objektivnu procjenu posljedica koje taj proces može imati na bezbjednosnom planu.

Cilj Konferencije je da se analiziraju postojeći sistemi zaštite i spasavanja u Bosni i Hercegovini i da se daju prijedlozi za unapređenja postojećeg stanja koji bi se pretočili u zaključke konferencije i kao takvi dostavili svim zainteresovanim faktorima u BiH.

Konferencija je obuhvatila dva segmenta i to naučno-istraživački i promotivni. U sklopu naučno-istraživačkog dijela svi prijavljeni učesnici konferencije su iznijeli osnove svog prijavljenog rada dok su u sklopu promotivnog dijela svi učesnici konferencije prisustvovali prezentaciji određenih tehničkih sredstava koja mogu svoju primjenu pronaći u zaštiti i spasavanju.

„Ideja za organizovanje jedene ovakve naučno-stručne konferencije sa ovom temom je nastala 2014. godine, nakon teških i katastrofalnih nepogoda koje su zadesile ovo područje. Mi smo željeli da okupimo relevantne ljude iz ove oblasti koji će, sa jedne vremenske distance, dijagnosticirati trenutno stanje u ovoj oblasti i pokušati dati prijedloge za adekvatna rješenja za poboljšanje efikasnosti sistema civilne zaštite odnosno zaštite i spašavanja u vanrednim okolnostima,“ istakao je doc. dr Ladin Gostimirović, direktor Visoke poslovno tehničke škole Doboj.

Objavljeni rukopisi naučnih radnika, kao i ljudi iz prakse koji su publikovani u zborniku konferencije ”Zaštita i spasavanje-teorija i praksa” zapravo su pregled ne samo segmenata zaštite i spasavanja, nego i posrednih i neposrednih interaktivnih veza sa sistemima zaštite, bezbjednosti i odbrane, te drugim relevantnim činiocima i aktivnostima na ovom polju. Publikovani radovi ovog Zbornika će biti značajni sa naučnog, i sa društvenog i aplikativnog aspekta. Nadamo se da će rad ove konferencije i objavljeni Zbornik doprinijeti daljem naučnom razvoju zaštite i spasavanja u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini.