Konkurs: Napravi stikere za Viber!

Dizajnersko rješenje trebalo bi da bude inspirisano VPTŠ-om, npr. studijskim programima koji su dostupni na fakultetu, manifestacijama koje se organizuju na fakultetu i sl.
Jedan stiker se mora odnositi na takmičenje „ITChallenge“-a, koje se već drugu godinu organizuje na fakultetu.

Vaš dizajn stiker paketa (osnovne smjernice):

 - Vaš dizajn za stikere može se sastojati od skice, vektorskog formata ili slike nastale na osnovu fotografije, ali i sačinjeni od likova, slike ili samo riječi.

 - Svi prijavljeni radovi moraju biti u potpunosti originalni autorski radovi (što znači - bez korišćenja već postojećih radova, kao i onih zaštićenih autorskim pravima).

 - Čiste fotografije se neće prihvatati (dok su kolaži, kombinovane fotografije i sl. obrada dozvoljeni).

 - Potrebno je da kreirate 5 stikera, u punoj boji. Vaš dizajn pošaljite u JPG/PNG formatu (maksimalne veličine do 10 MB), uz kraći tekstualni opis

 - Nije dozvoljeno koristiti Viber logo, niti bilo koje postojeće Viber stiker karaktere. Dizajn mora biti u potpunosti originalan. Izbjegavajte previše detalja u vašem dizajnu, pošto je potrebno da bude jasan i funkcionalan i na manjim formatima ekrana mobilnih telefona.

 - Obavezno korišćenje logotipa Visoke poslovno tehničke škole (preuzmite logo OVDJE).

 - Zvanična uputstva za izradu stikera od strane kompanije Viber preuzmite OVDJE.

 - Učesnici čiji radovi ne budu izabrani zadržaće sva autorska prava nad svojim radovima, ali će VPTŠ imati pravo da koristi prijavljene radove putem svojih kanala komunikacije sa namjerom da promoviše navedeni Poziv za učešće na kreativnom konkursu

 - Prvonagrađeni učesnik će ustupiti sva autorska prava u korist VPTŠ, u zamjenu za navedene nagrade. Prvonagrađeni učesnik će dodatno biti u obavezi da potpiše prateći pismeni ugovor

 - Prijavljeni radovi će moći da se mijenjaju uz odobrenje učesnika

 - VPTŠ zadržava pravo da ukloni sve nepristojne, uvredljive ili štetne prijave, kao i one koje ne odgovaraju opisu projektnog zadatka ili smjernicama konkursa.
Konkurs je otvoren do 31.05.2019. godine. Idejna rješenja treba poslati putem elektronske pošte na adresu: sekretarijat@vpts-doboj.info

 - Najbolje dizajnersko rješenje biće nagrađeno sa 150KM, drugo i treće sa po 100KM.